Terapia poznawczo-behawioralna w Lublinie oraz online

Psychoterapia poznawczo behawioralna (cognitive–behavioral therapy – CBT) jest metodą leczenia zaburzeń psychicznych, trudności emocjonalnych oraz problematycznych zachowań. Charakteryzuje się ustrukturowanym i zorientowanym na określone cele i problemy sposobem współpracy terapeuty i klienta oraz założeniem, że klient i terapeuta są partnerami w pracy.

Dla kogo psychoterapia poznawczo-behawioralna?

Pierwotnie CBT powstała z myślą o leczeniu depresji. Obecnie jest szeroko i z powodzeniem stosowana w pomocy osobom, które chcą zrozumieć swoje funkcjonowanie w perspektywie historii życia, pogłębić samoświadomość i zmienić nieadaptacyjne wzorce zachowania. Terapia poznawczo-behawioralna jest polecana w leczeniu zaburzeń nastroju (np. depresja, dystymia, choroba dwubiegunowa), zaburzeń lękowych (m.in. lęk paniczny, fobia społeczna), zaburzeń osobowości, odżywiania, uzależnień a także w zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych (OCD). Jej skuteczność w terapii różnych problemów psychicznych wykazano w bardzo dużej ilości badań klinicznych.

Jakie jest założenie terapii poznawczo-behawioralnej?

U podstaw terapii poznawczo–behawioralnej leży założenie, że poprzez zmianę nieadaptacyjnego, przynoszącego cierpnie, sposobu myślenia można uzyskać zmianę emocjonalną i zmianę w zachowaniu. CBT zakłada że nasze obecne sposoby reagowania zostały wyuczone w toku rozwoju, a w związku z tym możliwe jest oduczenie się ich (w sprzyjających okolicznościach) lub nauczenie się nowych sposobów funkcjonowania. Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny wierzy, że każdy może się nauczyć myśleć o sobie, świecie, innych ludziach w sposób bardziej sprzyjający jego dobremu codziennemu funkcjonowaniu.

W ramach tzw. III fali psychoterapii poznawczo-behawioralnej, rozwijającej się od lat 90. XX wyróżnia się głównie: terapię akceptacji i zaangażowania (ACT), terapię dialektyczno-behawioralną (DBT), terapię schematów (TS).

Jesteś zainteresowany terapią poznawczo-behawioralną?

1. WYBIERZ RODZAJ SPOTKANIA

Oferujemy: konsultacje psychologiczne, sesje psychoterapii w Lublinie lub on-line oraz konsultacje seksuologiczne on-line

2. ZAREZERWUJ TERMIN

Wybierz terapeutę, z którym chcesz się spotkać i dobierz dogodny dzień i godzinę. Jeśli nie masz pewności, kto specjalizuje się w ważnym dla Ciebie temacie, zadzwoń lub zostaw swój numer telefonu.

3. TO TWÓJ CZAS

Zapraszamy na spotkanie do gabinetu w Lublinie. Jeśli masz spotkanie on-line przygotuj pokój i zadbaj o swój komfort.

Jakie techniki są stosowane w psychoterapii poznawczo-behawioralnej?

Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny ma do dyspozycji szereg metod i technik pomocnych w pracy. Będzie się nimi posługiwał z sercem i z głową. Należy do nich nawiązujący do greckiego filozofa Sokratesa tzw. “dialog sokratejski”. To metoda polegająca na umiejętnym zadawaniu pytań przez terapeutę, w sposób umożliwiający pacjentowi samodzielne zidentyfikowanie błędów lub zafałszowań we własnym myśleniu.

Charakterystyczne dla pracy w terapii behawioralno poznawczej są zadania domowe, które pomagają badać rzeczywistość i zweryfikować posiadane przez pacjenta przekonania. Zadania pomagają także utrwalać i rozwijać nowe umiejętności i sposoby radzenia sobie.

Innym klasycznie stosowanym sposobem pracy jest zapis myśli– metoda polegająca na rozwinięciu umiejętności bardziej uważnego, świadomego i zdystansowanego przyglądania się własnym myślom oraz samodzielnego identyfikowania błędów i zniekształceń w ich treści.

Poza technikami wymienionymi powyżej, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny będzie pracował z Tobą stosownie do potrzeb i celu, z którym przyszedłeś. Może zaproponować Ci ekspozycję (np. w zaburzeniach lękowych), przeformułowanie poznawcze, pracę z trybami i schematami, używanie technik doświadczeniowych i wyobrażeniowych podczas sesji.

Terapia poznawczo-behawioralna w Lublinie

W naszym Centrum Psychoterapii SmartHeart w Lublinie przyjmuje trzech terapeutów poznawczo-behawioralnych, z których każdy jest jednocześnie psychologiem: Kamila Gil, Maria Tatara oraz Edyta Serwatka. Wszystkie terapeutki prowadzą również terapię poznawczo-behawioralną online.

Jak mogę zapisać się na indywidualną psychoterapię poznawczo-behawioralną w Lublinie?

Wystarczy, że wejdziesz w kalendarz klikając przycisk “umów sesję”, wybierasz nazwisko terapeuty oraz dzień i godzinę. Dokonujesz opłaty za pierwszą konsultację, po której dostaniesz od nas sms z potwierdzeniem spotkania w Lublinie. Sesja psychoterapii odbywa się w naszej siedzibie, w Lublinie przy ul. Narutowicza (wejście od ul. Środkowej). Po wejściu do gabinetu możesz się rozgościć- do Twojej dyspozycji pozostają zimne i ciepłe napoje. Terapeuta zaprosi Cię o umówionej godzinie do jednego z trzech gabinetów. Spotkanie terapeutyczne trwa 50 minut.