Terapia humanistyczna w Lublinie oraz online

Psychoterapia humanistyczna koncentruje się na kliencie i kładzie nacisk na doświadczenie. W nurcie tym wyjątkowo ważna jest wyjątkowość jednostki oraz jej zdolności do samorozwoju. Jest to nurt terapeutyczny podkreślający niepowtarzalność każdego człowieka, jego niezależność oraz wolną wolę. Istotą podejścia humanistycznego jest wewnętrzne doświadczenie „tu i teraz”. Na to doświadczenie składają się: doznania zmysłowe, myśli, emocje, doświadczanie własnego ciała oraz świadomość siebie samego.

Dla kogo psychoterapia humanistyczna?

Możesz uznać za pomocne podejście humanistyczne, jeżeli pracujesz nad samoakceptacją, chcesz się rozwijać wewnętrznie. Psychoterapia humanistyczna może być wykorzystywana również w przypadku pacjentów z objawami psychosomatycznymi, nerwicowymi, zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi, problemami emocjonalnymi, fobiami czy zaburzeniami nastroju (np. depresją).

Jakie jest założenie terapii humanistycznej?

W centrum psychoterapii humanistycznej leży myśl humanistyczna, a więc ukierunkowana na pacjenta i podkreślająca jego autonomię. Zadaniem psychoterapeuty jest otwarta rozmowa z pacjentem, bez oceniania czy narzucania konkretnych sposobów działania. Jeśli zdecydujesz się na pracę w nurcie humanistycznym, będziesz mógł przeanalizować swoje myśli i uczucia, lepiej zrozumieć ich źródła i pracować nad kwestiami związanymi z poczuciem własnej wartości.

Według zasad psychoterapii humanistycznej zasadniczym ekspertem w terapii jest sam pacjent, terapeuta jest przede wszystkim empatycznym towarzyszem w tej drodze.

Jesteś zainteresowany terapią humanistyczną?

1. WYBIERZ RODZAJ SPOTKANIA

Oferujemy: konsultacje psychologiczne, sesje psychoterapii w Lublinie lub on-line oraz konsultacje seksuologiczne on-line

2. ZAREZERWUJ TERMIN

Wybierz terapeutę, z którym chcesz się spotkać i dobierz dogodny dzień i godzinę. Jeśli nie masz pewności, kto specjalizuje się w ważnym dla Ciebie temacie, zadzwoń lub zostaw swój numer telefonu.

3. TO TWÓJ CZAS

Zapraszamy na spotkanie do gabinetu w Lublinie. Jeśli masz spotkanie on-line przygotuj pokój i zadbaj o swój komfort.

Jakie techniki są stosowane w nurcie psychoterapii humanistycznej?

Omawiane treści i problemy zależą od Twoich indywidualnych potrzeb. Terapia humanistyczna, podobnie jak terapia w innych nurtach, opiera się na dialogu, budowaniu zaufania oraz relacji terapeutycznej, czyli czyli silnej, zaakceptowanej obustronnie więzi między pacjentem a terapeutą. Kluczowe jest skupienia się na danej chwili – tu i teraz. Terapeuta nie wywiera żadnych form nacisku, ani też nie poddaje ocenie żadnej z decyzji klienta. Stopniowe otwieranie się podczas kolejnych spotkań nie ma zmusić pacjenta do dopasowania się do świata zewnętrznego, ale ułatwić mu wewnętrzną ewolucję i złagodzić niepożądane objawy.

Terapia humanistyczna w Lublinie

W naszym Centrum Psychoterapii SmartHeart w Lublinie przyjmuje Agnieszka Rajngruber, która jest psychoterapeutą pracującym w nurcie humanistycznym oraz psychologiem. Agnieszka w swojej pracy integruje również inne podejścia teoretyczne.

Jak mogę zapisać się na indywidualną psychoterapię humanistyczną w Lublinie?

Wystarczy, że wejdziesz w kalendarz klikając przycisk “umów sesję”, wybierasz nazwisko psychoterapeutki oraz dzień i godzinę. Dokonujesz opłaty za pierwszą konsultację, po której dostaniesz od nas sms z potwierdzeniem spotkania w Lublinie. Sesja psychoterapii odbywa się w naszej siedzibie, w Lublinie przy ul. Narutowicza (wejście od ul. Środkowej). Po wejściu do nas możesz się rozgościć- do Twojej dyspozycji pozostają zimne i ciepłe napoje. Terapeuta zaprosi Cię o umówionej godzinie do jednego z trzech gabinetów. Spotkanie terapeutyczne trwa 50 minut.