Agnieszka Rajngruber

psycholog, psychoterapeuta

Prowadzę psychoterapię w Lublinie i konsultacje indywidualne dla osób dorosłych, które przeżywają kryzysy życiowe, mają trudności wynikające z dorastania w rodzinach dysfunkcyjnych (DDD, DDA), trudności w relacjach z innymi ludźmi. Pracuję również z osobami cierpiącymi na zaburzenia depresyjne i lękowe, problemy z samooceną, trudności wynikające z zaburzeń osobowości. Prowadzę psychoterapię z osobami, które mają potrzebę poznania siebie, a ich celem jest poprawa jakości i komfortu życia.

W Centrum SmartHeart prowadzę psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych. Aktualnie jestem w trakcie odbywania całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, które jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku psychologia ze specjalnością psychologia kliniczna i neuropsychologia. Ukończyłam studia podyplomowe na kierunkach: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi oraz Przygotowanie Pedagogiczne. Doświadczenie zdobywałam odbywając wolontariat w I Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji w Lublinie, prowadząc terapie indywidualne i grupowe dla dzieci od 2 do 7 roku życia oraz konsultacje dla rodziców w przedszkolu oraz poradni specjalistycznej, a także dyżurując przy Telefonie Zaufania.