Zuzanna Szpunar

psycholog, psychoterapeuta, w trakcie procesu certyfikacji seksuologicznej

Prowadzę psychoterapię indywidualną w nurcie psychoanalitycznym z osobami dorosłymi.

Terapia analityczna opiera się na założeniu, że niektóre przyczyny działań, myśli i odczuć mogą być niedostępne świadomości, lecz mimo to mają duży na nie wpływ. Rozmowa z terapeutą przebiega bez tematów, czy schematów, które byłyby z góry zaplanowane. Terapeuta używa interpretacji, nie zaś wskazówek, czy zaleceń, a terapia analityczna skupia się na myśleniu oraz myśleniu o przeżywaniu i nastawiona jest na stopniową i dogłębną analizę przyczyn problemów. Nadzieja na poprawę opiera się na poszerzaniu rozumienia siebie i swoich pragnień oraz na możliwości łączenia tego, co podzielone i niezrozumiałe, przy czym to właśnie poszerzanie rozumienia stanowi podstawowy cel.

To, co dla mnie jest szczególnie ważne w mojej pracy to staranie o to, by nie był mi obcy język, tzn. indywidualny sposób mówienia o własnych przeżyciach i swoim wnętrzu, osoby, która się do mnie zwraca. Uważam za istotną możliwość wchodzenia w dialog, przy równoczesnym uwzględnieniu technik i standardów etycznych pracy psychoanalitycznej.

Wspieram osoby z różnego rodzaju trudnościami: dotyczącymi zarówno relacji, w tym rodzinnych i zawodowych, jak i myślenia o sobie i przeżywania siebie. Pracuję z osobami z zaburzeniami nerwicowymi, zaburzeniami osobowości i nastroju, zaburzeniami odżywiania oraz problemami związanymi z kryzysami życiowymi i rozwojowymi.

W Centrum Psychoterapii Smart Heart odpowiadam także za konsultacje seksuologiczne osób dorosłych doświadczających różnych trudności, m.in. kryzysu w związku, braku lub utraty potrzeb seksualnych, problemów z erekcją i ejakulacją, bólu podczas stosunku seksualnego, trudności w osiąganiu orgazmu,wykorzystania, przemocy seksualnej lub/i ich konsekwencji, problemów związanych z akceptacją własnej orientacji seksualnej.

Udzielam również porad seksuologicznych dla rodziców, którzy czują się zaniepokojeni lub niepewni względem przejawów seksualności swoich dzieci i chcieliby zdobyć wiedzę, jak mogą je wspierać w rozwoju seksualnym.

Ukończyłam magisterskie studia psychologiczne o specjalności klinicznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz studia podyplomowe na kierunku Seksuologia Kliniczna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie jestem w trakcie procesu certyfikacji seksuologicznej oraz w trakcie czteroletniego kursu psychoterapii psychoanalitycznej w PSP PTPP „Trójmiasto”.

Uczestniczę w konferencjach i szkoleniach związanych z tematyką psychoterapii psychoanalitycznej oraz myślenia analitycznego i problematyki seksualności: terapii seksuologicznej, zdrowia seksualnego, zaburzeń i dysfunkcji seksualnych.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w środowiskowym domu samopomocy, na dziennych oddziałach psychiatrycznych (ogólnopsychiatrycznym i rehabilitacyjnym), w Centrum Zdrowia Psychicznego dla osób z podwójną diagnozą oraz pracując w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych.

Aktualnie pracuję również w poradni zdrowia psychicznego oraz z grupami pacjentów na dziennym oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych.

Swoją pracę poddaję regularnej i częstej superwizji u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.