Zuzanna Szpunar

psycholog w trakcie procesu certyfikacji seksuologicznej

Prowadzę konsultacje i indywidualne poradnictwo psychologiczne z osobami dorosłymi, a także warsztaty psychologiczne z zakresu pogłębiania rozumienia siebie i rozwijania kompetencji społecznych. Wspieram osoby z zaburzeniami nerwicowymi, zaburzeniami osobowości i nastroju, zaburzeniami odżywiania oraz problemami związanymi z kryzysami życiowymi i rozwojowymi.

W Centrum Smart Heart prowadzę zdalnie konsultacje i poradnictwo psychologiczne oraz poradnictwo seksuologiczne dla osób dorosłych doświadczających kryzysu w związku, braku lub utraty potrzeb seksualnych, problemów z erekcją i ejakulacją, bólu podczas stosunku seksualnego, trudności w osiąganiu orgazmu.

Udziela również porad edukacyjnych dla rodziców, którzy czują się zaniepokojeni lub niepewni względem przejawów seksualności swoich dzieci i chcieliby zdobyć wiedzę, jak mogą lepiej je wspierać w rozwoju seksualnym.

Ukończyłam magisterskie studia psychologiczne o specjalności klinicznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Obecnie jestem w trakcie procesu certyfikacji seksuologicznej, kształcę się na kierunku Seksuologia Kliniczna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestniczę w konferencjach i szkoleniach związanych z tematyką terapii seksuologicznej, psychoterapii psychoanalitycznej, zdrowia seksualnego, zaburzeń i dysfunkcji seksualnych.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w środowiskowym domu samopomocy, na dziennych oddziałach psychiatrycznych (ogólnopsychiatrycznym i rehabilitacyjnym), w Centrum Zdrowia Psychicznego dla osób z podwójną diagnozą oraz pracując w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych. Aktualnie pracuję również na dziennym oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych i w poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.