Rafał Koropczuk

psycholog

Jestem absolwentem psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie, ponadto ukończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie uzyskując uprawnienia pedagogiczne. Wziąłem udział w certyfikowanym szkoleniu z zakresu coachingu. Aktualizuję swoją wiedzę i poszerzam kompetencje biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach. Zostałem zakwalifikowany do całościowego kursu psychoterapeutycznego organizowanego przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid, z zakresu psychoterapii indywidualnej i terapii rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia psychodynamicznego i systemowego.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobyłem w Centrum Psychologii i Psychiatrii, w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz w szkołach podstawowych jako psycholog szkolny.

Pomagam zarówno młodzieży (w wieku od 12 lat), jak i dorosłym mającym trudności w zakresie funkcjonowania w relacjach społecznych i radzenia sobie ze stresem, doświadczającym kryzysów rozwojowych, depresji i lęku oraz rodzicom potrzebującym wsparcia w budowaniu relacji z dzieckiem i zmagającym się z trudnościami wychowawczymi. W swojej pracy kładę nacisk na zindywidualizowane wsparcie. Szczególnie ważne jest dla mnie nawiązanie relacji z pacjentem opartej na zaufaniu i życzliwości.

Moje zainteresowania zawodowe związane są w szczególności z pomocą ludziom młodym w okresie dorastania i wsparciem rodziców towarzyszącym im w tym procesie.

Zapisy: poprzez wybór hasła „konsultacje psychologiczne”.

Przeczytaj również: