Justyna Kołodyńska

psycholog, psychoterapeuta, pedagog

Pracuję z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą. W swojej pracy zajmuję się między innymi takimi zaburzeniami jak: depresje, nerwice, lęki, nieśmiałość, pomagam również w sytuacjach kryzysów życiowych czy żałoby.

W Centrum Psychoterapii SmartHeart pracuję z młodzieżą oraz dorosłymi, głównie w nurcie psychodynamicznym, a w celu pełniejszego zrozumienia i lepszej pomocy pacjentowi wykorzystuję metody i techniki z różnych nurtów terapeutycznych. Ukończyłam 4 letni kurs psychoterapii prowadzony przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Doświadczenie zdobywałam prowadząc warsztaty z młodzieżą niedostosowaną społecznie pod patronatem Fundacji Polskiej Akademii Nauk, prowadząc terapie indywidualne i grupowe dla dzieci od 2 do 6 roku życia w przedszkolach, prowadząc terapię indywidualną, par i rodzin w Ośrodku Wspomagania Rodziny COMES w Lublinie, prowadząc terapie indywidualne adolescentów w Niepublicznej Szkole Podstawowej SKALI w Lublinie, prowadząc terapie indywidualne w Poradni Zdrowia Psychicznego w Świdniku oraz Centrum Medycznym prof. Marka Masiaka w Nałęczowie. Swoją pracę regularnie superwizuję.