Joanna Mielnik

psycholog, psychoterapeuta

Prowadzę konsultacje psychologiczne i psychoterapię indywidualną osób dorosłych w nurcie psychodynamicznym. Pracuję indywidualnie z osobami borykającymi się z zaburzeniami nastroju,  zaburzeniami osobowości i zaburzeniami lękowymi.  Wspieram osoby doświadczające  kryzysów w różnych sferach życia.

W Centrum Psychoterapii SmartHeart w Lublinie pracuję z osobami dorosłymi borykającymi się z zaburzeniami nastroju,  zaburzeniami osobowości i zaburzeniami lękowymi.  Wspieram osoby doświadczające  kryzysów w sferze osobistej, rodzinnej i zawodowej,  trudności w relacjach,  trudności w radzeniu sobie z emocjami,  objawów psychosomatycznych. Pomagam również osobom cierpiącym z powodu obniżonego poczucia własnej wartości,  braku  radości i ogólnej satysfakcji z życia.

Ukończyłam studia psychologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz  4- letnie szkolenie z psychoterapii  organizowane przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. podczas staży na Oddziale Psychiatrycznym Ogólnym, Oddziale Dziennym Psychiatrycznym  i  Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych, a także  w czasie  pracy w Poradni Zdrowia Psychicznego Ex Cordis, Centrum Medycznym Przyjaźni  oraz w Centrum Zdrowia Psychicznego dla Osób z Podwójną Diagnozą.  Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.