Katarzyna Kowalska

Psycholog, psychoterapeuta

Prowadzę konsultacje psychologiczne i psychoterapię indywidualną z osobami dorosłymi w nurcie poznawczo-behawioralnym. Pracuje z osobami doświadczającymi zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych i zaburzeń osobowości. Pomagam osobom zmagającym się z niskim poczuciem wartości, w sytuacjach kryzysów życiowych.

Centrum Psychoterapii SmartHeart pracuję z pacjentami indywidualnie w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT).

Ukończyłam studia psychologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskiem oraz jestem w trakcie specjalistycznego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo- behawioralnej w Szkole Terapii Poznawczo – Behawioralnej Centrum CBT-EDU w Warszawie. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. podczas staży na Oddziale Psychiatrycznym Ogólnym, Oddziale Dziennym Psychiatrycznym, a także w czasie pracy w Centrum Terapii Empatia, w Charytatywnym Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym Misericordia oraz w Centrum Zdrowia Psychicznego dla Osób z Podwójną Diagnozą. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.