Anna Chechlińska

Psycholog, Coach

W Centrum Psychoterapii SmartHeart w Lublinie prowadzę terapię indywidualną, coaching indywidualny oraz wsparcie psychologiczne dla osób dorosłych.

Pomagam osobom dorosłym, które znalazły się w kryzysie życiowym, doświadczają trudności w relacjach z innymi ludźmi, mają problemy w radzeniu sobie ze stresem, doświadczają niskiej samooceny oraz braku pewności siebie, pragną poznać siebie lepiej i poprawić jakość swojego życia. Pracuję również z osobami cierpiącymi na zaburzenia lękowe i depresyjne.

W swojej pracy wykorzystuję elementy coachingu, podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach oraz mindfulness. Dbam o zachowanie przyjaznej atmosfery, w której rozmówca będzie czuł się swobodnie i bezpiecznie.  Podczas spotkań ze mną możesz liczyć na pełne zaufanie, zrozumienie i akceptację.

Studia z zakresu Psychologii ukończyłam na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Jestem certyfikowanym Coachem Erickson Solution – Focused Coach Diploma (ACTP ICF). Ukończyłam Międzynarodową Szkołę The Art & Science of Coaching realizowaną przez Erickson Coaching International i Wszechnicę Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest również absolwentką Socjologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Obecnie biorę udział w certyfikowanym kursie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR).

Od 10 lat zawodowo zajmuję się obszarem Human Resources. Przez kilka lat pracowałam jako Rekruter, wyszukując i zatrudniając talenty, głównie z obszaru IT.  Kolejnym etapem rozwoju w branży była rola HR Business Partnera. Pracując na tym stanowisku wspierałam managerów w budowaniu pozytywnego przywództwa oraz dbałam o rozwój i dobrostan pracowników. Równolegle zaczęłam pracować jako Coach. Efekty mojej pracy z klientami upewniły mnie, że chcę łączyć swoją wiedzę i doświadczenie z obszaru psychologii oraz HRu i w ten sposób rozwijać w firmie potencjał kadry managerskiej – tak właśnie zostałam Training & Development Partnerem. Obecnie koordynuję swój autorski projekt coachingowy, w którym podczas indywidualnych sesji towarzyszę managerom w odkrywaniu swojego potencjału i radzeniu sobie z trudnościami.

W swojej pracy zależy mi na wysokiej jakości świadczonej przeze mnie pomocy, dlatego też sama poddaje się regularnym superwizjom indywidualnym oraz stale podnoszę swoje kompetencje, uczestnicząc w wielu szkoleniach i warsztatach z obszaru psychologii i coachingu.